Tadeusz Przyłęski
Prezes Zarządu
GGT Sp. z o.o.
PL. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
tel: 664 064 627
e-mail: t.przyleski@ggt.org.pl
zamówienia: ksiegowosc@ggt.org.pl