Produkt  Specyfika 
Koncentrat białka serwatki  35% ‐ 80 % 
Izolat białka serwatki    >90 % 
Koncentrat białka mleka  75 – 85 %  
Mleko pełne w proszku  26 % 
Odtłuszczone mleko w proszku  1,5 %  
Zastępniki mleka w proszku  Proszki mleczne z tłuszczem roślinnym 
Laktoza  Żółta / biała 
Kazeina  62 %  
Albumina ‐ Globulina   12 % 
Słodka serwatka w proszku 
Kwaśna serwatka w proszku   
Permeat serwatki w proszku 
 Kaseiniany Na/Ca   Min 88 %
Śmietanka w proszku     
Zabielacz 
Śmietana  36%
 Koncentrat mleka odłuszczonego 35%