7mz - portfolio, strona Hawana

  • Nazwa strony WWW: "Strona dla pensjonatu Hawana"
  • Opis użytych technik: "HTML5 + CSS + Javascript + Cms Made Simple"
  • Czas wykonania: "14 dni"
  • Data wykonania: 2015

Powrót na stronę główną:

Przejdź