7mz - portfolio, aplikacja metronom

  • Nazwa aplikacji: "Metronom wybijający rytm, dla muzyków"
  • Opis użytych technik: "React JS"
  • Czas wykonania: "2 dni"
  • Data wykonania: 2021

Powrót na stronę główną:

Przejdź