7mz - portfolio, strona Milkam

  • Nazwa strony WWW: "Strona dystrybutora wyrobów cukierniczych"
  • Opis użytych technik: "HTML5 + CSS"
  • Czas wykonania: "5 dni"
  • Data wykonania: 2015

Powrót na stronę główną:

Przejdź